Παιχνίδι Ελατηρίου Φάλαινα – WHL001

Παιχνίδι Ελατηρίου Φάλαινα

Ηλικίες
1-6

Μέγιστο Ύψος Πτώσης

Μέγεθος Οργάνου
0,845μ x 0,34μ

Χώρος Ασφαλείας
4μ x 2,5μ

Εμβαδόν Χώρου Ασφαλείας
9,5μ2