Τραμπάλα – TRS004

Τραμπάλα Ελατήριου τεσσάρων (4) Θέσεων

 

Ηλικίες
3-12

Μέγιστο Ύψος Πτώσης
0,58μ

Μέγεθος Οργάνου
2,11μ x 2,11μ

Χώρος Ασφαλείας
4,5μ x  4,5 μ

Εμβαδόν Χώρου Ασφαλείας
20,5μ2