Τραμπάλα – TRA002

Τραμπάλα Ελατήριου δύο (2) Θέσεων Με Αλογάκια

 

Ηλικίες
1-6

Μέγιστο Ύψος Πτώσης
0,7μ

Μέγεθος Οργάνου
1,745μ x 1,39μ

Χώρος Ασφαλείας
4μ x 3,5μ

Εμβαδόν Χώρου Ασφαλείας
12μ2