Τραμπάλα – TRS001

Τραμπάλα Ξύλινη δύο (2) Θέσεων

Ηλικίες
3-12

Μέγιστο Ύψος Πτώσης
0,65μ

Μέγεθος Οργάνου
2,91μ x 0,37μ

Χώρος Ασφαλείας
5μ x 2,5μ

Εμβαδόν Χώρου Ασφαλείας
12μ2